27.05.2016 Конкурс плаката на антинаркотическую тематику